Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. 

1. Rekisterinpitäjä

 Yalo Oy (”Nudge”) (y-tunnus 2229890-1)
Yrjönkatu 30
00100 Helsinki 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuoja 
℅ Yalo Oy / Nudge Yrjönkatu 30
00100 Helsinki
sähköposti info(at)nudge.fi 

3. Rekisterin nimi

Nudge.fi uutiskirjetilaajarekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Käytämme rekisteriä nudge.fi -verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja markkinointiin. Rekisteriin liitetään kaikki verkkokaupassa uutiskirjetilaajalistalle liittyneet ja fyysisessä myymälässä suoramarkkinointiluvan antaneet asiakkaat. 

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen lähde 

Olemme saaneet tiedot sinulta itseltäsi kun olet liitynyt uutiskirjetilaajaksi joko verkkokaupassamme tai fyysisessä myymälässämme. 

Asiakkaan perustiedot:
- Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Asiakkaan sähköpostiosoite 

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Sähköisen uutiskirjepalvelumme tuottaja (Mailchimp / The Rocket Science Group) sijaitsee Yhdysvalloissa. Uutiskirjeen teknisen toteutuksen vuoksi voimme tämän takia siirtää nimi ja sähköpostitietojasi Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.Tällaiset tiedonsiirrot suoritetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi. Käytämme Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.

7. Rekisterin suojaukset 

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin tietoja käsittelevät vain ne Nudgen ja alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja.

8. Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia maksun pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. 

9. Tiedon päivittäminen 

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat, tarpeettomat, virheelliset ja vanhentuneet tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinun tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. 

10. Kielto-oikeus 

Sinulla on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen tilaus ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Voit itse kieltää tietojesi käytön uutiskirjeiden lähettämiseen ja suoramarkkinointiin perumalla itse uutiskirjeen sähköpostissa olevasta linkistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti meille yllä olevaan osoitteeseen. Säilytämme peruutuksen tai suoramarkkinointikiellon jälkeen tiedon markkinointikiellosta niin kauan kuin henkilötietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin esimerkiksi verkkokaupassa tai myymälässä asioinnin perusteella.