Erilaiset sertifikaatit ovat kuluttajalle helppo tapa varmistua siitä, että vaate on tuotettu kestävästi. Puuttuva sertifikaatti ei kuitenkaan aina tarkoita etteikö vaate olisi tuotettu kestävästi: sertifikaatin saaminen maksaa, eivätkä monet pienet merkit usein tämän takia pysty sertifioimaan tuotteitaan. Monet pienet vaatealan yritykset saattavat kuitenkin käyttää tuotannossaan sertifioituja materiaaleja. Vaatemerkit voivat kuulua useamman sertifikaatin tai järjestön piiriin saman aikaan, sillä ne arvioivat tuotannon eri osa-alueita eivätkä ole toisiaan poissulkevia. Ohessa on listattuna joitakin yleisimpiä vaatealan vastuullisuudesta ja ekologisuudesta kertovia sertifikaatteja ja termejä:

sertifikaatit2.jpg
  • GOTS – Global Organic Textile Standard International Working Group, lyhennettynä GOTS on luonnonmukaista tekstiilituotantoa edistävä järjestö ja maailman johtava luomutekstiilien sertifiointijärjestelmä. GOTS koostuu neljästä suuresta järjestöstä: Yhdysvaltalainen OTA, saksalainen IVN, Soil Association Iso-Britanniasta ja japanilainen JOCA. GOTSin tavoitteena on sertifioida tuotteen koko valmistuskaari aina raaka-aineen viljelystä tuotteen viimeistelyvaiheeseen. GOTS jakautuu kahteen luokkaan: Organic-merkinnän voivat saada tekstiilituotteet, joiden koostumuksesta vähintään 95% kuiduista on luomutuotantoa. Made with organic materials -tuotteeksi taas kelpaa tekstiilituote jonka kuiduista vähintään 70% on luomuviljeltyjä ja enintään 10% synteettisiä. Tuotannossa hyväksytään vain tietyt ympäristö- ja myrkkypitoisuusarvot täyttävät kemikaalit. Tuotannossa käytettävä vesi on myös puhdistettava ennen laskua luontoon. Raskasmetallien, formaldehydien, nanopartikkeleiden sekä geenimuunneltujen organismien käyttö on kokonaan kielletty, ja monien muiden kemikaalien ja aineiden käyttö tuotannossa on hyvin rajattua. GOTSiin sisältyy myös koko valmistuskaaren kattavia sosiaalisia kriteerejä, jotka takaavat reilut työolot tuotantoon osallistuville ihmisille. Läpinäkyvyyden edistämiseksi jokaisella GOTSiin sitoutuvalla yrityksellä on oma lisenssinumero, jonka tietoja kuluttaja voi tarkastella avoimesta tietokannasta. Ensimmäinen GOTS-sertifikaatti ilmestyi vuonna 2005, ja sittemmin sertifikaatti on uudistettu jo viidesti sallittujen raja-arvioiden tiukentuessa. Lue lisää GOTS.
  • Öko-tex – Öko-tex 100 on vaate- ja tekstiiliteollisuuden käytössä oleva standardi, jolla varmistetaan että standardisoitu tuote ei sisällä kuluttajalle haitallisia aineita. Standardin perustivat 90-luvulla yhteistyössä itävaltalainen Austrian Textile Research Institute (ÖTI) sekä saksalainen Hohenstein Research Institute vastaamaan kuluttajien vaatimusta myrkyttömistä tekstiileistä. Öko-tex standardin periaatteisiin kuuluu, että tuotteet joille standardi myönnetään testataan tiettyjen kriteerien mukaan, jotta voidaan varmistua ettei tuotteesta irtoa kuluttajalle haitallisia kemikaaleja. Testit ja tulosten raja-arvioit arvoidaan vuosittain. Tuotteet jaetaan neljään eri kategoriaan, joilla jokaisella on omat raja-arvot. Ensimmäiseen luokkaan, jossa on tiukimmat raja-arvot, kuuluvat lasten vaatteet, pehmolelut sekä petivatteet. Toiseen luokkaan kuuluvat aikuisten vaatteet, joissa on suuri pinta-ala suorassa kosketuksessa ihoon: alusvaatteet, paidat ja petivaatteet. Kolmanteen luokkaan kuuluvat tuotteet jotka eivät ole suorassa kontaktissa ihoon, kuten takit ja muut ulkovaatteet. Neljänteen luokkaan, joissa sallitaan suurimmat määrät kemikaalipitoisuuksia ovat tekstiilit jotka eivät ole suorassa kosketuksessa ihon kanssa, lähinnä pöytäliinat, verhot ja muut sisutustekstiilit. Testit arvioivat vain valmista tuotetta, eli Öko-tex standardisointi ei ota kantaa tuotteen valmistusvaiheeseen. Lue lisää Ökö-tex
  • Reilu kauppa –Reilu kauppa pyrkii poistamaan kehitysmaiden köyhyyttä kaupan avulla. Reilun kaupan merkkijärjestelmä pyrkii puuttumaan maailmakaupan rakenteellisiin ongelmiin kaupallisen yhteistyön avulla. Järjestelmän tavoitteena on tukea kehitysmaiden pientuottajia, jotta he voisivat toimia kansainvälisillä markkinoilla tasa-arvoisina toimijoina saaden tuotteistaan reilun korvauksen. Samalla he vaikuttavat myös oman elinympäristönsä hyvinvointiin. Reilun kaupan merkki on puolueeton maksullinen sertifikaatti. Sitä voi käyttää kaikissa tuotteissa, jotka on tuotettu Reilun kaupan periaatteiden mukaisesti. Järjestelmän kriteerit asettaa Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). Reilu kauppa on laajalle levinnyt sertifikaatti, jonka useimmat nykykuluttajat tunnistavat varsinkin ruokakaupan hyllyltä. Kahvin, banaanien ja muiden elintarvikkeiden lisäksi myös muut tuotteet voivat saada Reilu kauppa-sertifikaatin: elintarvikkeiden lisäksi sertifioidaan puuvillan tuotantoa, kultaa ja jopa jalkapalloja. Ensimmäinen tuote, Reilun kaupan kahvi tuli myyntiin Hollannissa vuonna 1988. Reilu kauppa-sertifikaatti takaa että puuvillan viljelijä saa tuottamastaan puuvillasta takuuhinnan, lapsityövoimaa ei sallita ja ympäristön hyvinvoinnista pidetään huolta. Geenimuuntelu on kielletty, ja jos torjunta-aineita joudutaan käyttämään, tapahtuu tämä koulutettujen, asianmukaisesti suojautuneiden työntekijöiden toimesta. Tuotannosta maksetaan myös Reilun kaupan lisä, joka käytetään paikallisia yhteisöjä kehittäviin hankkeisiin. Vaatteet, joista Reilun kaupan merkki löytyy ovat sertifioitu puuvillan tuotannon osuudelta, sillä tällä hetkellä koko tuotantoketjua ei voida vielä sertifioida. Lue lisää Reilu Kauppa ja Fair Trade.

  • Fair Wear Foundation (FWF)  Fair Wear Foundation on voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii parantamaan vaateteollisuuden leikkuu- ja ompeluvaiheessa työskentelevien oloja ja oikeuksia. Järjestö on aktiivinen 15 tuotantomaassa Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Vaatemerkit voivat liittyä Fair Wear Foundationiin parantaakseen yhteistyössä järjestön kanssa työntekijöidensä työolosuhteita ja –ehtoja. Järjestön valvonnan kohteeksi ovat valikoituneet juuri ompelijoiden oikeudet. Järjestön tavoite on parantaa työntekijöiden oloja, eli Fair Wear Foundationin valvonnan alaiseksi voi liittyä vaikka tuotanto ei vielä olisi täydellisen eettinen. Kun 90% tuotannosta on saatu muutettua eettiseksi, voi vaatemerkki alkaa käyttämään Fair Wear Foundationin merkkiä tuotteissaan. Prosessi työntekijöiden olojen parantamiseksi jatkuu kuitenkin koko ajan tästä eteenpäin. Jos työntekijöiden oloissa tapahtuu notkahdus huonompaan suuntaan, ei yritystä suljeta pois Fair Wear Foundationista vaan yhteistyötä jatketaan, jotta olosuhteita pystytään taas parantamaan. Fair Wear foundation julkaisee nettisivuillaan jäsenyrityksistään vuosittaisen raportin, joka on kuluttajien luettavissa. Lue lisää Fair Wear Foundation.
  • amfori BSCI - aiemmin Business Social Compliance Initiative, on eettisten työolojen edistämiseen keskittyvä kansainvälinen aloite ja yritysten verkosto. BSCI:n jäsenyritykset sitoutuvat parantamaan tuotantopaikkojen olosuhteita kautta koko tuotantoketjunsa. BSCI:n 11 toimintaperiaatetta takaavat työntekijöiden perusoikeudet, kuten reilun palkkauksen, kohtuulliset työajat, pysyvän työsuhteen, työturvallisuuden ja järjestäytymisoikeuden sekä kieltävät syrjinnän ja pakko- ja lapsityövoiman käytön. Lisäksi tuotanto ei saa vaarantaa ympäristöä. Nykyisin tuotantoketjut ovat useimmiten pitkiä ja tuotantoon osallistuu lukuisia eri tuottajia ja alihankkijoita. BSCI avaa näitä tuotantoketjuja läpinäkyvimmiksi keräämällä ja jakamalla tietoa eri tuotantolaitosten työoloista verkostossaan. BSCI-verkostoon kuuluminen tarjoaa näin yrityksille mahdollisuuden yhteistyöhön vastuullisuuden edistämiseksi kaikissa hankintaketjun osissa, sillä usein monet yritykset käyttävät samoja tuottajia ja alihankkijoita. BSCI tarjoaa myös tukea ja koulutusta vastuullisuusasioissa sekä auditoi toimintaperiaatteiden toteutumista eri tuotantolaitoksissa. Lue lisää amfori BSCI