Erilaiset sertifikaatit ovat kuluttajalle helppo tapa varmistua siitä, että vaate on tuotettu kestävästi. Puuttuva sertifikaatti ei kuitenkaan aina tarkoita etteikö vaate olisi tuotettu kestävästi: sertifikaatin saaminen maksaa, eivätkä monet pienet merkit usein tämän takia pysty sertifioimaan tuotteitaan. Monet pienet vaatealan yritykset saattavat kuitenkin käyttää tuotannossaan sertifioituja materiaaleja tai pientuottajia, joiden olosuhteet merkki tuntee. 

Suuriin kansainvälisiin sertifikaatteihin kuuluu, että niiden ehtojen toteutumista auditoivat tuotantolaitoksissa kolmannet osapuolet, eli usein tähän erikoistuneet yritykset tai järjestöt. Sertifikaattien merkitys kasvaa kun tuotanto tapahtuu niin kutsutuissa riskimaissa, joissa epäeettiset käytännöt ja ihmisoikeusrikkomukset ovat yleisiä. On kuitenkin tärkeää, että vaatteita edelleen tuotetaan näissä maissa, sillä usein erityisesti vaateteollisuus on hyvin tärkeä työllistäjä. Sertifioitua ja valvottua tuotantoa tukemalla on mahdollista muuttaa tuotannon normeja kestävämpään suuntaan myös nk. riskimaissa. 

Vaatemerkit voivat kuulua useamman sertifikaatin tai järjestön piiriin saman aikaan, sillä ne arvioivat tuotannon eri osa-alueita eivätkä ole toisiaan poissulkevia. Osa esimerkiksi keskittyy säätelemään materiaalin ekologisuutta, osa työolojen eettisyyttä ja osa taas tuotannon aiheuttamaa kemikaalikuormaa. Myös niiden vaatimusten sitovuudessa on eroja. Seuraavassa on esitelty yleisimpiä vaatealan vastuullisuudesta ja ekologisuudesta kertovia sertifikaatteja ja merkintöjä. 

GOTS eli Global Organic Textile Standard

GOTS eli Global Organic Textile Standard International Working Group on luonnonmukaista tekstiilituotantoa edistävä järjestö ja maailman johtava luomutekstiilien sertifiointijärjestelmä. Kunnianhimoinen GOTS kattaa tuotteen koko valmistuskaaren aina raaka-aineen prosessoinnista ompeluun ja tuotteen viimeistelyvaiheeseen asti. Tarkat kriteerit huomioivat ympäristön sekä tuotantoon osallistuvat ihmiset. Raskasmetallien, formaldehydien, nanopartikkeleiden sekä geenimuunneltujen organismien käyttö on kokonaan kielletty, ja monien muiden kemikaalien ja aineiden käyttö tuotannossa on hyvin rajattua. Tuotannossa käytetty vesi on puhdistettava ennen laskua luontoon. Lisäksi GOTSiin sisältyy koko valmistuskaaren kattavia sosiaalisia kriteerejä, jotka takaavat reilut työolot tuotantoon osallistuville ihmisille. Läpinäkyvyyden edistämiseksi jokaisella GOTSiin sitoutuvalla yrityksellä on oma lisenssinumero, jonka avulla kuluttaja voi tarkastella yrityksen tietoja avoimesta tietokannasta. Ensimmäinen GOTS-sertifikaatti ilmestyi vuonna 2005, ja sittemmin sertifikaatti on uudistettu jo viidesti sallittujen raja-arvioiden tiukentuessa.

GOTS jakautuu kahteen luokkaan: Organic-merkinnän voivat saada tekstiilituotteet, joiden koostumuksesta vähintään 95% luomutuotettua kuitua. Made with organic materials -merkinnän taas saa tekstiilituote jonka kuiduista vähintään 70% on luomuviljeltyjä ja enintään 10% synteettisiä. GOTS-sertifioidun vaatteen tunnistat GOTS-symbolilla merkitystä lapusta, josta selviää kumpaan luokkaan tuote kuuluu, sekä lisäksi tuotteen sertifioinut ja auditoinut kolmas osapuoli. Tällainen GOTS-lappu kertoo aina, että tuotteen koko tuotantokaari on taattu ja kolmannen osapuolen auditoima. Lisäksi jotkut yritykset käyttävät GOTS-sertifioituja raaka-aineita kuten luomupuuvillalankaa, mutta tämä ei vielä oikeuta GOTS-symbolin käyttämiseen valmiissa vaatteessa eikä kerro koko vaatteen tuotantokaaresta. Lisää tietoa GOTSista löydät täältä

Öko-Tex STANDARD 100

Öko-Tex STANDARD 100 on kansainvälinen vaatteiden ja tekstiilien sertifiointijärjestelmä, joka rajoittaa haitallisten kemikaalien käyttöä tekstiiliteollisuudessa. Jotta varmistutaan ettei tuotteesta irtoa kuluttajalle haitallisia aineita kuten torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä, standardin alaiset tuotteet testataan itsenäisissä testilaitoksissa tiettyjen kriteerien mukaan. Öko-Tex 100 -merkintä vaatteessa takaa, että tuotteen kaikki osat on testattu erikseen. Öko-Tex on toiminut 1990-luvulta asti, mutta testit ja tulosten raja-arvot uusitaan vuosittain. Myös Öko-Texilla on avoin tietokanta, josta kuluttaja voi halutessaan tarkastaa kunkin yrityksen sertifikaatin voimassaolon. 

Tuotteet jaetaan neljään eri kategoriaan, joilla jokaisella on omat raja-arvot. Ensimmäiseen, tiukimmat raja-arvot omaavaan luokkaan kuuluvat lasten vaatteet, pehmolelut sekä petivatteet. Toiseen luokkaan kuuluvat aikuisten vaatteet, joissa on suuri pinta-ala suorassa kosketuksessa ihoon: alusvaatteet, paidat ja petivaatteet. Kolmanteen luokkaan kuuluvat tuotteet jotka eivät ole suorassa kontaktissa ihoon, kuten takit ja muut ulkovaatteet. Neljänteen luokkaan, joissa sallitaan suurimmat määrät kemikaalipitoisuuksia ovat tekstiilit jotka eivät ole suorassa kosketuksessa ihon kanssa, lähinnä pöytäliinat, verhot ja muut sisutustekstiilit. Testit arvioivat vain valmiin tuotteet turvallisuutta, eli Öko-Tex-standardointi ei ota kantaa tuotteen valmistusvaiheeseen. Lue lisää Öko-Texin STANDARD 100:sta täältä

Reilu kauppa 

Reilu kauppa pyrkii poistamaan kehitysmaiden köyhyyttä kaupan avulla – toisin sanoen tavoitteena on puuttua maailmakaupan rakenteellisiin ongelmiin kaupallisen yhteistyön avulla. Järjestelmän tavoitteena on tukea kehittyvien maiden pientuottajia, jotta he voisivat toimia kansainvälisillä markkinoilla tasa-arvoisina toimijoina saadessaan tuotteistaan reilun korvauksen. Samalla he vaikuttavat myös oman elinympäristönsä hyvinvointiin. Reilu kauppa on laajalle levinnyt sertifikaatti, jonka useimmat nykykuluttajat tunnistavat varsinkin ruokakaupan hyllyltä. Vaateteollisuudessa törmää yleisimmin Reilun kaupan puuvillaan. 

Reilun kaupan puuvillamerkki takaa, että puuvillan viljelijä saa tuottamastaan puuvillasta aina vähintään takuuhinnan, lapsityövoimaa ei sallita ja ympäristön hyvinvoinnista pidetään huolta. Geenimuuntelu on kielletty, ja jos torjunta-aineita joudutaan käyttämään, tapahtuu tämä koulutettujen, asianmukaisesti suojautuneiden työntekijöiden toimesta. Tuotannosta maksetaan myös Reilun kaupan lisä, jonka viljelijöiden muodostamat osuuskunnat saavat itse käyttää yhteisöään hyödyttäviin hankkeisiin. Viljelijöiden oikeuksien lisäksi Reilun kaupan puuvillan viljelyssä turvataan myös viljelmien mahdollisten kausityöläisten oikeudet. Valtaosa Reilun kaupan puuvillasta tulee Intiasta. Reilun kaupan puuvillamerkki vaatteessa takaa, että 100% siinä käytetystä puuvillasta on tuotettu läpinäkyvässä tuotantoketjussa Reilun kaupan periaatteiden mukaisesti. Sertifikaatti kattaa siis raaka-aineen viljelyn osuuden tuotantokaaresta; tällä hetkellä koko tuotantoketjua ei voi vielä sertifioida. Lue lisää: Reilu Kauppa ja Fair Trade

Fair Wear Foundation 

Fair Wear Foundation on voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii parantamaan vaateteollisuuden leikkuu- ja ompeluvaiheessa työskentelevien ihmisten työoloja ja oikeuksia. Järjestö on aktiivinen 15 tuotantomaassa Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Vaatemerkit voivat liittyä Fair Wear Foundationiin parantaakseen yhteistyössä järjestön kanssa työntekijöidensä työolosuhteita ja –ehtoja. Järjestön valvonnan kohteeksi ovat valikoituneet juuri ompelijoiden oikeudet, sillä tämä on vaatteen tuotannon työintensiivisin vaihe. Pitkissä, lukuisiin osiin pilkotuissa tuotantoketjuissa työntekijöiden oikeuksien valvominen ja koulutus on yhä tärkeämpää. Fair Wear Foundation edellyttää siksi jäseniltään läpinäkyvyyttä ja koko tuotantoketjun monitorointia. Peruskivenä on työoloja koskeva ohjesääntö, joka on laadittu ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien sekä YK:n ihmisoikeusjulistuksen pohjalta. 

Koska järjestön tavoite on parantaa työntekijöiden oloja, Fair Wear Foundationin valvonnan alaiseksi voi liittyä vaikka tuotanto ei vielä olisi täydellisen eettistä. Kun 90% tuotannosta on saatu muutettua eettiseksi, voi vaatemerkki alkaa käyttämään Fair Wear Foundationin merkkiä tuotteissaan. Prosessi työntekijöiden olojen parantamiseksi jatkuu kuitenkin koko ajan tästä eteenpäin. Jos työntekijöiden oloissa tapahtuu notkahdus huonompaan suuntaan, ei yritystä heti suljeta pois järjestöstä vaan yhteistyötä jatketaan, jotta olosuhteita pystytään taas parantamaan. Fair Wear Foundation tukee jäsenjärjestöjään esimerkiksi tuottamalla tietoa, järjestämällä auditointeja tuotantolaitoksiin sekä tarjoamalla käytännön koulutusta tuotantolaitoksille. Lisäksi se julkaisee verkkosivuillaan jokaisesta jäsenyrityksestään vuosittaisen raportin, joka on avoimesti kuluttajien luettavissa. Nämä raportit sekä lisätietoa löydät Fair Wear Foundationin omilta verkkosivuilta

Bluesign

Bluesign on tekstiilituotteiden koko tuotantoketjun kattava standardi, joka säätelee tuotannon ympäristövaikutuksia ja turvallisuutta sekä valmistukseen osallistuville työntekijöille että tuotteen käyttäjälle. Yleisimmin bluesign-hyväksynnän saa jokin valmiin tuotteen yksittäinen materiaali ja sitä koskeva tuotantoprosessi, mutta merkintä voi kattaa myös koko valmiin tuotteen.

Bluesign säätelee esimerkiksi haitallisten kemikaalien käyttöä, mikä on välttämätöntä sekä työntekijöiden että ympäristön terveydelle. Bluesign-merkinnän saaminen edellyttää myös resurssien tehokasta ja vastuullista käyttöä – tekstiilin tuotanto ei saa haaskata esimerkiksi vettä, energiaa tai raakamateriaaleja. Lisäksi se edellyttää ILOn standardien mukaisia reiluja työoloja sekä niiden auditointia kolmannen osapuolen toimesta. Koska Bluesign-standardi edellyttää yrityksiltä, että jokainen tekstiilin tuotantoon osallistuva alihankkija sitoutuu näihin vaatimuksiin, ympäristölle ja ihmisille haitalliset tuotantotavat pystytään karsimaan tehokkaasti.

Bluesign APPROVED -merkintä voidaan antaa erikseen esimerkiksi raakamateriaalille, kankaalle, langalle tai jollekin valmistukseen käytetylle kemikaalille. Jos valmiin tuotteen kaikki komponentit ovat hyväksyttyjä, siinä saa käyttää tiukempaa bluesign PRODUCT -merkintää. Bluesign-kumppaniyritykseksi pääseminen ei vielä takaa, että kaikki yrityksen käyttämät materiaalit ovat sertifioituja, eli merkintä kannattaa tarkistaa kunkin tuotteen kohdalla. Lisää tietoa bluesignistä löydät täältä.

BSCI eli Business Social Compliance Initiative

BSCI, eli pidemmin Business Social Compliance Initiative, on riskimaissa eettisten työolojen edistämiseen keskittyvä kansainvälinen yritysvetoinen aloite ja yritysten verkosto. BSCI:n jäsenyritykset pyrkivät parantamaan tuotantopaikkojen olosuhteita kautta koko tuotantoketjunsa. BSCI:n 11 työelämän toimintaperiaatetta sisältävät työntekijöiden perusoikeudet, kuten reilun palkkauksen, kohtuulliset työajat, pysyvän työsuhteen, työturvallisuuden ja järjestäytymisoikeuden sekä kieltävät syrjinnän ja pakko- ja lapsityövoiman käytön. Lisäksi tuotanto ei saa vaarantaa ympäristöä. Periaatteiden toteutumista valvotaan auditoinneilla järjestelmään kuuluviin tuotantopaikkoihin. 

BSCI-verkostoon kuuluminen tarjoaa yrityksille työkaluja edistää tuotantonsa vastuullisuutta nykyisessä tilanteessa, jossa tuotantoketjut ovat useimmiten pitkiä ja tuotantoon osallistuu lukuisia eri tuottajia ja alihankkijoita. BSCI esimerkiksi avaa näitä tuotantoketjuja läpinäkyvimmiksi jakamalla tietoa eri tuotantolaitosten työoloista verkostoon kuuluvien yritysten kesken. BSCI-verkostoon kuuluminen tarjoaa näin yrityksille mahdollisuuden yhteistyöhön kaikissa tuotantoketjun osissa, sillä tavallisesti monet yritykset käyttävät samoja tuottajia ja alihankkijoita. BSCI ei kuitenkaan ole varsinainen eikä sitova sertifikaatti, vaan vastuujärjestelmä joka tukee yritysten omaa toimintaa eettisyyden varmistamiseksi. Lopullinen vastuu jää yritykselle itselleen, sillä esimerkiksi auditointien tuloksia ei julkaista kuluttajalle. Voit lukea lisää BSCI-verkostosta täältä

B Corporation

B Corp Certification on kattava sertifikaatti, joka arvioi yrityksen liiketoimintamallia sekä sen sosiaalista ja ympäristövastuuta. Sertifikaatin saaminen vaatii kestävää tapaa tehdä liiketoimintaa, joka perustuu pelkkien voittojen sijaan myös sosiaaliseen hyvään ja positiivisiin ympäristövaikutuksiin. Sertifikaatin myöntää kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö B Lab. Sen voivat saada kaikenlaiset yritykset, eikä se siis koske erityisesti vaatealaa. Sertifikaattia hakeva yritys käy läpi kokonaisvaltaisen arviointiprosessin, jota kutsutaan nimellä B Impact Assessment. Siinä arvioidaan yrityksen positiivisia vaikutuksia työntekijöilleen, paikalliselle yhteisölle, ympäristölle ja asiakkaille. Lisäksi yrityksen hallintotavan on oltava vastuullinen. Vaatimukset räätälöidään yrityksen koon ja liiketoimintamallin mukaan. Monesti sertifikaatin standardeihin sopeutuminen vaatii muutoksia vastuullisempaan suuntaan yrityksen organisaatiossa tai liiketoimintamallissa. 

Voidakseen käyttää Certified B Corporation -tunnusta yrityksen on saatava arvioinnista vähintään 80 pistettä sadasta. B Corp vaalii myös läpinäkyvyyttä, ja jokaisesta yrityksestä julkaistaan avoin raportti. B Corp -sertifikaatti kertoo, että yrityksen mission ja liiketoiminnan keskiössä ei ole yksin osakkeenomistajille tuotettava rahallinen voitto, vaan laajemmat positiiviset vaikutukset ympärilleen. Sen sijaan se ei esimerkiksi auditoi vaatteita valmistavan yrityksen tuotantoketjua tai alihankkijoita. Lue lisää täältä

Materiaalikohtaiset sertifikaatit 

Edellisten, laajemmin tuotantoa kattavien sertifikaattien lisäksi on olemassa esimerkiksi tiettyä materiaalia koskevia erikoistuneempia sertifiointijärjestelmiä. 

GRS eli Global Recycled Standard on laaja, koko tuotantokaaren kattava sertifikaatti kierrätetyille tekstiileille. Se asettaa tuotannolle sekä ekologisia että sosiaalisia kriteerejä, ja kattaa jokaisen tuotantovaiheen alkumateriaalista aina valmiiseen tuotteeseen asti. Vaatimukset auditoi riippumaton kolmas osapuoli. GRS-merkintää saa käyttää vain tuotteessa, jonka tuotannossa kaikki sertifikaatin kriteerit täyttyvät. 

RDS eli Responsible Down Standard asettaa normit eläinten hyvinvoinnille höyhenen ja untuvan tuotannossa. RDS-sertifikaatti kieltää pakkosyöttämisen ja höyhenten nyppimisen elävästä eläimestä sekä asettaa muita hyvinvointinormeja eläimille. Sertifikaatti myönnetään vain tuotteelle, jonka untuvasta koko 100% on eettisesti tuotettua. Kriteerien toteutumista auditoivat kolmannet osapuolet. Lue lisää täältä

OCS eli Organic Content Standard takaa luomuraaka-aineen määrän valmiissa tekstiilissä. Se ei siis ota kantaa tuotannon muihin aspekteihin kuten työoloihin, vaan takaa luotettavuuden ainoastaan sertifioidun luomuraaka-aineen osalta. Myös tämä standardi on aina kolmansien osapuolien auditoima. OCS 100 -merkityssä tuotteessa luomuraaka-ainetta on oltava 95-100% ja OCS Blended -merkityssä välillä 5-100%.