Nudgen tavoite on tutkia ja kerätä jälleenmyymistään tuotemerkeistä tietoa mahdollisimman kattavasti, jotta asiakkaamme voivat tehdä faktoihin perustuvia valintoja, jotka heijastavat kuluttajan omia arvoja. VEJA on ollut Nudgen valikoimassa vuosia, ja arvostamme erityisesti sitä kokonaisvaltaista työtä, jota VEJA tekee niin tennareiden raaka-aineiden hankinnassa kuin sosiaalisen inkluusion lisäämisessä.

VEJA on ranskalainen tennarimerkki, joka on toimintansa alusta alkaen halunnut tehdä asiat eri lailla kuin muut, ja aikaansaada toiminnallaan maailmaan positiivisen muutoksen. VEJA:n perustivat ranskalaiset Sébastien Kopp ja François-Ghislain Morillion vuonna 2003 ollessaan vasta 25-vuotiaita. He tekivät työtä kansalaisjärjestössä ja järkyttyivät nähdessään millaisissa tuotanto-oloissa halpatuotannon maissa nykyään ruokaa, vaatteita ja kenkiä tuotetaan.

Globalisaatio oli ihmisen ja luonnon osalta selkeästi vaarallisella ja väärällä tiellä.

Kopp ja Morillion päättivät toimia, vaikka heillä ei ollut omaa rahaa, sijoittajia eikä aiempaa kokemusta yrittämisestä. Liikkeelle lähdettiin ruohonjuuritasolta Reilun Kaupan pioneerien kanssa, ja tuotteeksi haluttiin valita nykyaikamme ikoninen tuote: tennarit. VEJA:n perustajat tiesivät, että suurien valmistajien ja tunnettujen brändien valmistamien tennareiden hinnasta noin 70% oli markkinointikuluja. Mitä jos kaikki tuo raha käytettäisiinkin siihen, että tennareiden raaka-aineiden tuottajat ja tennareiden valmistajat saisivat työstään reilun korvauksen?

Tuotantomaaksi päätettiin valita Brasilia, josta olisi mahdollista saada tennareiden raaka-aineet ja jossa työntekijöillä on jo lähtökohtaisesti paremmat oikeudet ja työolot kuin useimmissa muissa maissa joissa tennareita valmistetaan.

Kuuntele mielenkiintoinen tarina VEJAN alkutaipaleesta perustajien itsensä kertomina.


Sébastien ja Francois-Ghislain ovat edelleen VEJAn ainoat omistajat, toisin kuin heidän isoimmat kilpailijansa jotka ovat jättimäisiä pörssiyrityksiä.

Vaikka VEJA on kasvanut viime vuosina, on se edelleen hyvin pieni yritys verrattuna alan suuriin pelureihin. Esimerkiksi Nike:n liikevaihto on noin 1200 kertaa suurempi kuin VEJA:n.

VEJA on karsinut tuotantoketjustaan välikäsiä ja ostaa esimerkiksi käyttämänsä luomupuuvillan suoraan tuottajilta. Tai oikeastaan VEJA:n käyttämä puuvilla ei ole vain luomupuuvillaa vaan agroekologista puuvillaa, jonka viljelyä ei vain tehdä ilman lannoitteita ja torjunta-aineita, vaan se on myös parantaa ja rikastuttaa maaperää. He sopivat ostohinnan kolmeksi vuodeksi etukäteen ja maksavat vuosittain ostettavasta määrästä noin 40% vuotta etukäteen. VEJA maksaa ostamastaan puuvillasta tuottajille myös noin tuplasti markkinahintaa enemmän. Koska hinta sovitaan vuotta aikaisemmin, ei markkinahinnan heilahtelu vaikuta viljelijöiden toimeentuloon, mikä on puuvillan tuotannossa ja kaupassa suuri ongelma.

VEJA:n tennarit valmistetaan Brasiliassa, josta on mahdollista saada kaikki valmistukseen tarvittavat materiaalit. VEJA onkin halunnut “purkaa” perinteisen tennarin osiin ja miettiä kohta kohdalta, mitä he voisivat tehdä paremmin niin, että tennarin valmistuksesta saataisiin pala palalta vastuullisempi sekä ympäristön että ihmisten oikeuksien kannalta.

VEJA:n tennareiden yksi pääraaka-aine on brasilialainen luonnonkumi. Sitä saadaan Amazonin alueelta ja sen taloudellisella hyödyntämisellä vältetään metsäkatoa, joka on merkittävä ympäristöuhka Amazonin sademetsäalueella. Kun kumipuiden viljelivät saavat elantonsa myymällä kumipuusta saatavaa kumia, heillä ei ole syytä hävittää metsää esimerkiksi karjanlaiduntamisen tieltä.

VEJA ei ole vegaaninen tuotemerkki, mutta noin 30% VEJA:n valmistamista tennarimalleista on tällä hetkellä vegaanisia. Samaan aikaan kun vegaanisten mallien sekä kierrätysmateriaaleista valmistettujan mallien määrä VEJA:n mallistossa on kasvanut, on perinteisen nahan käyttö heillä vähentynyt. VEJA:n käyttämä nahka ei ole kokonaan kasviparkittua kuten se oli jossain vaiheessa. Tämä johtuu siitä, että kasviparkitsemisessa havaittiin heidän tuotannossaan isoja laatuongelmia. Nahka, jota VEJA käyttää ei tule metsäkatoalueilta ja nahkatennarit testataan, jotta ne täyttävät REACH-asetuksen eikä niissä ole jäämiä haitallisesta kromista.

VEJA on tunnistanut, että nahan käytöllä on suuri vaikutus heidän tuotantonsa hiilidioksipäästöihin, ja tehokas tapa vähentää näitä päästöjä on yksinkertaisesti vähentää nahan käyttöä. VEJA on laskenut toimintansa hiilijalanjäljen hyvin laajalla metodilla, jossa otetaan mukaan päästöt paljon laajemmin kuin yleensä valmistajilla on tapana. 

Katso VEJA:n hiilijalanjälkiraportti ja miten se on laskettu.

Luomupuuvillan, luonnonkumin ja kromivapaan nahan lisäksi VEJA:n tennareiden yhtenä kasvavana materiaalina on erilaiset kierrätysmateriaalit, kuten kierrätetyistä muovipulloista valmistettu B-mesh ja VEJA:n itse kehittämä keinonahka CWL, joka valmistetaan puuvillasta, maissikuidusta ja polyuretaanista.

VEJA:n tennarit tuotetaan vauraassa Etelä-Brasiliassa Porto Alegren alueella, jossa elintaso vastaa pitkälti Euroopan elintasoa. VEJA maksaa työntekijöilleen minimipalkkaa enemmän ja työntekijät tekevät töitä 40 tuntia viikossa maanantaista perjantaihin. Viikonloput heillä on vapaata ja he saavat pitää kuukauden palkallisen vuosiloman. 82% heistä on järjestäytyneitä.

Lue lisää ja katso VEJA:n sosiaaliset auditointidokumentit.

VEJA:n pääkonttori ja oman verkkokaupan myynnin logistiikka toimii Pariisissa. Logistiikkakumppanina on järjestö, joka integroi vaikeasti työllistyviä henkilöitä työelämään. He purkavat, pakkaavat ja postittavat VEJA:n oman verkkokaupan lähetykset.

Lue yhteistyöstä lisää.

VEJAN matka jatkuu ja kehitettävää edelleen riittää. Mutta tässä juuri piilee VEJA:n toiminnan ydin. Perustajiensa Sébastien Kopp ja François-Ghislain Morillion sanoin ”…And that's precisely what we're going to continue doing in our future projects; keep improving, step by step, and stay faithful to what we are and to what we’d like to see happen in the world”

VEJA on saanut kansainvälisten, vastuullista liiketoimintaa arvioivien ja luotettavien kolmansien osapuolten kokonaisarvioissa yrityksen koko toimintaa koskeneissa arvioinneissa seuraavat pisteet:

Ethical Consumer: pisteet 12,5 / 15
(vaatii sisäänkirjautumisen)

Goodonyou pisteet 4 / 5

Ethical Company Index Score: vuonna 2021 : 92/100, vuonna 2022: 96/100

VEJA on myös B Corp sertifioitu yritys.. B Corp pisteitä VEJA sai arvioinnissa 84,2 / 200
(yritysten normaali mediaani 50,9)

Aika vaikuttavaa työtä ja upea esimerkki yrityksestä, joka tekee asiat omalla hyvällä tavallaan!

Kaikki Nudgen myymät VEJA:n mallit löydät täältä!